Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Mutlu Akü olarak müşteri ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği sürekli yükselterek müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek üzere çalışırız.

Üretimimizde; müşteri talep ve beklentilerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğu temin ederek sürdürülebilirliği sağlarken çevreyi ve doğal kaynakları koruruz.

Kaliteli üretimi gerçekleştirmede etkin rol oynayan çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak üzere sürekli iyileştirme felsefesine uygun olarak çalışanlarımızla takım ruhu içerisinde hedeflere ulaşmayı amaçlarız.

Stratejilerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın ve ilgili tarafların uygulanabilir beklentilerini tanımlar ve etik değerlerimiz doğrultusunda karşılarız. Kaliteli üretim için tedarikçilerimiz ile sürdürülebilir bir işbirliği içinde olur ve tedarikçilerimizin gelişimlerini takip ederek destekleriz. Tüm bu hedefler için faaliyetlerimizi Kalite Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek akümülatör üretiminde örnek bir kuruluş olmak için çalışmayı taahhüt ederiz.

GÖKSEL PAKER
CEO

Kalite Politikamız