Solar Sistemler

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmekle görevli solar sistemlerde, enerjinin devamlılığını sağlayabilmek için uygun bir depolama ürünü kullanmak gerekir. Solar sistemlerin verimli çalışabilmesi adına depolama amaçlı kullanılacak akü de, bakım gerektirmeyen yapı ve uzun kullanım ömrüne sahip olmalıdır. Solar sistemleriniz için, Mutlu Akü ürün gamından JEL ve Full Enerji Aküleri tercih edebilirsiniz.

Mutlu Akü, güneş enerji depolama çözümlerine yönelik sunduğu ürünlerle solar sistem akülerinden beklenen gereksinimleri karşılar. Mutlu JEL Aküler, VRLA teknolojisine sahip aküler olup içeriklerinde jel formunda elektrolitler barındırır. Bu yönleriyle ve özel basınç kontrol valfli kapak sistemleriyle de bakım gerektirmeyen niteliktedirler. JEL Aküler, aynı zamanda standart akülere göre daha yüksek çevrim ömrüyle de uzun süreli kullanılabilirler.

Mutlu Full Enerji Aküler; bakım gerektirmeyen yapıları ve yüksek enerji gereksinimi olan solar uygulamalarda %50’ye kadar derin deşarj özelliğiyle güneş enerjisi çözümleri için kullanılabilirler. Solar sistemlerde verimli kullanım için, uygun şarj voltajı uygulanmalıdır.

Daha Fazlası
JEL Aküler
JEL Aküler
Solar sistemlerinize uygun Mutlu JEL Akü seçenek ve detayları için tıklayınız.
Full Enerji Aküler
Full Enerji Aküler
Solar sistemlerinize uygun Mutlu Full Enerji Akü seçenek ve detayları için tıklayınız.