İSG Politikamız

İSG Politikamız

Mutlu Akü, tüm çalışanlarının sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli amaç olarak görmektedir. Oluşturduğu ve benimsediği iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile dünyada örnek bir işletme olmayı hedeflemiştir.

 “Sıfır Kaza Sıfır Meslek Hastalığı” misyonu ile Mutlu Akü;

  • Ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatlarına uymayı,
  • Proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt etmektedir.

Mutlu Akü, bu çerçevede hedeflerini belirlerken en büyük desteği değerli çalışanlarından almaktadır.

GÖKSEL PAKER
CEO

İSG Politikamız

İSG Çalışma İzinleri

İSG Taşeron ve Evrak Beyan Formu

İSG Taşeron ve Ziyaretçiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü