Mutlu Akü bünyesinde bulunduğu METAİR Şirketler Grubu’nun tüm ilkelerine bağlı olup, çevre yönetim sistemini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını benimser.

Mutlu Akü, çevre politikası kapsamında aşağıdaki hususları taahhüt eder;

Ürünlerinin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dahil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek,

Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak

Teknolojik yeniliklerle ürettiğimiz akülerimiz, son kullanıcıların çevreye daha az zarar vermesine katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak benzer yeni teknolojileri yakından takip ederek, ürünlerimizi bu yönde geliştirmek,

Üretim ve hizmet süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,

Faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,

Ürünlerimizin, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, atık akülerin toplanması ve geri dönüşümü süreçlerini en iyi çevresel performansla uygulamak ve geliştirmek,

Tüm üretim, geri kazanım ve hizmet faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

Döngüsel ekonominin bir parçası olarak; geri kazanım, geri dönüşüm ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek için programlar geliştirmek,

Tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak,

Başta ulusal olmak üzere uygunluk yükümlülüklerine, METAİR ilke ve standartlarına uymak, mümkün olan alanlarda yasal şart ve standartların da ötesine geçilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını desteklemek,

Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi; çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımız ile paylaşmak, eğitim programları ve çeşitli kanallar ile çevre bilinçlerini geliştirmektir.