Mutlu Akü ve çalışanları olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

Check Icon

Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde kullandığımız hammadde, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

Check Icon

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği olan teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi,

Check Icon

Üretimde ve diğer tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini

Check Icon

Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.

Mutlu Akü Enerji Politikası’nı, günümüz şartları ve teknolojik gelişmeler yönünde yenileyerek, enerji performansımızın ve enerji yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli insan kaynağı ile finansal desteği sağlayarak alınan kararların takipçisi olacaktır.