Ar-Ge Merkezi & Yatırımlar

Mutlu Akü olarak uzun yıllardır yapılan Ar-Ge çalışmalarının resmi bir kimliğe kavuşması çalışmalarına, Eylül 2014 tarihinde başlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla 09 Şubat 2015 tarihinde Mutlu Akü Ar-Ge Merkezi resmen devreye alınmıştır.

Mutlu Akü fabrikası içerisinde devreye alınan ve 1.228 m² alanı kapsayan merkezdeki Ar-Ge laboratuvarı, uygulanan süreçler ve karşıladığı standartlar denetlenerek, ISO 17025 belgesiyle akredite edilmiştir.

Ar-Ge Merkezi çalışanlarımızın yetkinliklerinin daha da yukarıya çıkartılması amacıyla; yüksek lisans ve doktora öğrenimi konusunda şirket olarak destek olmanın yanı sıra gerek teknik gerek ise yetkinlik bazlı gelişim programları da ayrıca hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda çok sayıda Ar-Ge projesi eş zamanlı olarak yürütülmekte ve her yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Geliştirilen projeler; ana ürün gamındaki kurşun asit akü ile sınırlı kalmayarak, lityum-iyon gibi yenilikçi akü teknolojilerini de kapsamaktadır.

Mutlu Akü Ar-Ge Merkezi Strateji ve Hedefi:

Check IconYeni ürün geliştirmelerinin yapılması
Check IconYeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Check IconEndüstri 4.0 uygulamalarının artırılması
Check IconKarbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin yürütülmesi
Check IconYenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılması
Check IconÜniversite sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi
Check IconAkademik yayınların artırılması
Check IconUlusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi