Çevre Politikası

Çevre Politikası

Mutlu Akü çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.

Bu amacın başarılması için;

  • Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
  • Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
  • Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
  • Kirlenmenin önlenmesi için;

1- Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.

2- Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.

3- Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapacaktır.

4- Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.

5- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

  • Mutlu Akü Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

Çevre Politikamız