Çevre Politikamız | Mutlu Akü
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Mutlu Akü çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.

Bu amacın başarılması için;

  • Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
  • Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
  • Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
  • Kirlenmenin önlenmesi için;

1- Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.

2- Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.

3- Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapacaktır.

4- Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.

5- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

  • Mutlu Akü Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamı:


Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 210 Tuzla / İSTANBUL adresinde kurşun – asit akümülatör tasarımı, üretimi ve servisi alanında faaliyet göstermektedir. Mutlu Akü’nün kurmuş olduğu ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, çevreye etkisi olan iç ve dış hususları ile birlikte, tüm uygunluk yükümlülüklerini ve yukarıda tariflenen kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırları içindeki tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini kapsamaktadır.