Ar-Ge Merkezi | Mutlu Akü
Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi

MUTLU AKÜ olarak uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın, resmi bir kimliğe kavuşması için Ar-Ge merkezi kurulması çalışmalarına Eylül 2014 tarihinde başlanmış ve 09 Şubat 2015 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alınarak MUTLU AKÜ Ar-Ge merkezimiz resmen devreye girmiştir.

Ar-Ge merkezimiz, mevcut MUTLU AKÜ fabrikası içerisinde olup, 1.228 m2 alanı kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezi olarak personelimizin Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini yapması konusunda, şirketimizce desteklenmesi ve teşvik edilmesinin yanı sıra Teknik Eğitim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri de verilmektedir. Bu sayede Ar-Ge merkezi personelimizin nitelik ve eğitim seviyesinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ar-Ge merkezimizin stratejisi ve hedefi:Ar-Ge merkezimizin amacı, yeni teknolojileri sektörde ilk geliştiren şirket olmak ve bu teknolojileri inovasyon ile birleştirerek son kullanıcının hizmetine sunmaktır. Bu kapsamda çok sayıda Ar-Ge projesi paralel yürütülmekte ve her yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca denetlenmektedir. Projelerimiz, ana üretim gamımız olan kurşun asit akü ile sınırlı kalmayarak, lityum-iyon gibi yenilikçi akü teknolojilerini de kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezimizin stratejisi ve hedefi:

  • Yeni ürün geliştirilmesi,
  • Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
  • Ürün kalitesinin yükseltilmesi,
  • Ürün standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması,
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • Ar-ge kültürümüzün yükseltilmesi
  • MUTLU AKÜ için kaliteli personel yetiştirilmesi,
  • Öz kaynak, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanması ve bilgi birikiminin artırılmasıdır.