Sıkça Sorulan Sorular

Starter akünün işlevi nedir?

Starter aküler, marş motoru ve ateşleme elemanlarına aracın harekete geçmesi için gereken ilk enerjiyi sağlarlar. İlk ateşleme ayrıca alternatörün işlevini tam olarak gerçekleştiremediği durumlarda araçlardaki; havalandırma, ısıtıcılar, far lambaları ve radyo vb. sistemlerin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlar. Bu akülerin marş basma güçleri yüksektir ve anlık olarak yüksek akımlar çekerler. Starter aküler, bakım gerektiren (açık tip) ve bakım gerektirmeyen (kapalı tip) olmak üzere iki çeşittir.

Hatalı akü seçilirse ne olur?

Hatalı akü seçimi temel olarak binek, hafif ve ağır ticari araçlar için belirlenen kapasite (amper saat/Ah) değeri dışında veya uygun olmayan teknolojide bir akü tercih edilmesinden kaynaklanır. Ayrıca akülerin soğuk marş akımını ifade eden amper değerinin de doğru belirlenmemesi, aracın yeterli enerjiyi elde edememesine neden olarak sorunlara yol açar. Aracın elektrik ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalacak düşük kapasiteli akü seçimi durumunda aşırı yük çekilmesi sonucu akü hızlı deşarj olur yani olması gerekenden daha kısa sürede biter. Soğuk havalardaysa akünün kapasitesi yetersiz kalacağından, aracın çalışmasını engelleyecek arızalar meydana gelir. Yanlış seçilen yüksek kapasiteli akü, aracın elektrik ihtiyacından daha fazla elektrik enerjisine sahiptir. Bu durumda akü gerektiğinden daha fazla elektrik akımı verir ve alternatör tarafından gerektiği şekilde şarj edilemez. Eğer aracın elektrik ileten kabloları inceyse yüksek akım sebebiyle ısınan bu kablolarda kısa devre oluşabilir ve istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Aracın ihtiyacına uygun olmayan teknolojide bir akünün seçilmesi de hatalı akü seçimi anlamına gelir. Örneğin; Start-Stop teknolojili bir araç için SLI akü tercih edilirse, aracın Start-Stop sistemi devreye giremeyecektir.

EFB aküler, Start-Stop özellikli olmayan araçlarda da kullanılabilir mi?

EFB aküler, sulu tip akü teknolojisiyle üretildikleri için Start-Stop özellikli olmayan araçlarda da kullanılabilmektedirler. SLI akülere göre daha yüksek çevrim ömrüne ve performansa sahip olmaları, bu sayede daha uzun ömürlü kullanım sağlamaları standart özellikli araçlar için de EFB akü tercih edilmesinin en önemli sebebidir.

Araçlarda Start-Stop sistemi neden devreye girmez?

Start-Stop özellikli araçlarda aşağıdaki gibi bazı durumlarda sistem devreye girmeyebilir:

- Dış ortam sıcaklığının düşük olması

- Motor sıcaklığının düşük olmasıYeterli araç içi sıcaklığa ulaşılamamış olması

- Buğu ve ayna çözücü gibi ısıtma sistemlerinin yüksek hızda çalıştırılması

- Klima kompresörünün en yüksek hızda çalışması

- Emniyet kemerinin takılı olmaması

- Araç kaputunun açık bırakılması

- Sürücü kapısının açık bırakılması

- Aracın aşırı eğimli yokuşta olması

- Park sensörünün aktif olmasıAracın geri viteste olması

- Otomobil direksiyonunun herhangi bir yöne çeyrek turdan daha fazla çevrilmesi

- Araç durmak üzereyken vites değiştirilmesi

- Akü sensörünün çalışmaması

- Araca uygun olmayan akü seçimi

- Akü şarjının alt limite düşmesi

Start-Stop sisteminin devreye girmemesi durumunda ne yapılmalıdır?

Start-Stop özellikli araçlarda sistemin devreye girmemesi durumunda öncelikle, "Araçlarda Start-Stop sistemi neden devreye girmez?" başlığındaki tüm maddeler kontrol edilmeli ve sistemin neden devreye girmediği tespit edilmeye çalışılmalıdır. Sistemin devreye girmemesinin en yaygın sebebi ise, akünün yeterli voltaj değerine sahip olmamasıdır. Eğer akünün voltajı düşük ise Start-Stop sistemi devreye girmez. Bu durumda ya akü şarj edilmeli ya da araç bir miktar kullanılarak akünün şarj olması sağlanmalıdır. Start-Stop teknolojili aküler araca takılırken voltaj değerinin en az 12,60V olmasına dikkat edilmelidir.

Start-Stop akü montajı yapılırken aracın çalışır vaziyette tutulması problem yaratır mı?

Akülerin marş yapmak dışındaki, araçlardaki bir diğer görevi de elektrik sistemi stabilizasyonunu sağlamaktır. Araç çalışırken akü sökülürse, alternatörden gelebilecek düzensiz akım ve yüksek voltaj aracın beynine ve elektrik sistemine zarar verebilir. Bu yöntem araçta ciddi hasarlara sebep olabileceği için kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Akü montaj işlemi uzman ekipler tarafından yapılmalı, gerekli durumlarda, özellikle yüksek donanımlı lüks araçlarda yedek aküyle destekleme yapılmalıdır.

Akü araç yakıt tüketimine etki eder mi?

Standart teknolojili araçlarda, akünün aracın akaryakıt tüketimi üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Start-Stop özellikli araçlarda ise Start-Stop teknolojili akü kullanılması ve bu sayede gerektiğinde motorun kendi kendine durup tekrar çalışabilmesi sayesinde yakıt tasarrufu yapılabilmektedir. Ancak sistemin devreye girebilmesi ve yakıt tüketiminin artmaması için uygun teknoloji ve kapasitedeki bir akünün tercih edilmesi, ayrıca akünün voltajının yeterli seviyede olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Akünün şarj kabulünün yüksek olması ne demektir?

Akünün şarj kabulü, söz konusu akünün belirli bir zaman, sıcaklık, şarj voltajı, şarj durumu vb. parametrelere bağlı bir şekilde tanımlanmış koşullarda enerjiyi bünyesine kabul etme ve depolama yeteneğidir. Bu kabiliyet, Start-Stop sistemine veya herhangi bir kinetik enerji geri kazanım sistemine sahip araçlarda temel performans parametrelerinden biridir. Akünün şarj kabulünün yüksek olması, söz konusu enerji kapasitesini çok daha hızlı bünyesine geri yüklemesi anlamına gelmektedir.

Akünün titreşim (vibrasyon) direncinin yüksek olması ne ifade eder?

Titreşim (vibrasyon) direnci, önceden tanımlanmış belirli bir frekans aralığında hangi hızlanma veya genliğe kadar arıza veya hasar oluşacağını belirtir. Akü, titreşime (vibrasyona) ne kadar dayanıklıysa performansını o oranda korumaktadır. Özellikle zorlu yol ve arazi koşullarında kullanılacak araçlar için, titreşim direnci yüksek aküler tercih edilmelidir.

Etiket üzerindeki 12V 60Ah 540A EN gibi değerler ne anlama gelmektedir? CCA EN, CCA SAE, DIN ve JIS gibi değerler neyi ifade eder?

Etiket değerinde yer alan 12V, akünün elektriksel geriliminin volt birimiyle ifadesidir. 60Ah değeri ise; akünün kapasitesini, yani aküden çekilebilecek toplam enerji miktarını göstermektedir. 540A EN değeri de akünün EN standardına göre verebileceği -18 °C'deki soğuk marş akımını belirtmektedir. EN, belirtilen değerin Avrupa standardına göre, SAE ise Amerikan standardına göre ölçüldüğünü ifade etmektedir. DIN, eski Alman normu; JIS da Japon standardı anlamına gelmektedir. (Aküler için Japon Tip, Avrupa Tip ayrımları yapılırken bu kısaltmalar kullanılabilmektedir.)

Akü üzerindeki indikatör ne işe yarar? İndikatörde yeşil ışık yanmıyorsa ne yapılmalıdır?

Üzerinde indikatör adı verilen şarj göstergesi yer alan akülerde, göstergenin rengine göre akünün şarj durumunu izlemek mümkündür. Akü üzerindeki indikatör yeşil renk ise akünün şarj seviyesi yeterlidir. İndikatör göstergesi renksiz ise aküdeki su seviyesinin yeterli olmadığını, indikatör siyah renk ise akünün deşarj olduğunu ve şarj edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. İndikatörün renksiz veya siyah olması durumunda en yakın yetkili servise gidilmeli ve akünün voltajı kontrol ettirilmelidir. İnceleme sonucuna göre akünün şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekecektir.

Uzun süre kullanılmayacak araçlarda akünün kutup başlarını sökmek gerekir mi?

Uzun süre kullanılmadan bekleyecek olan araçlarda akünün deşarj olmasını azaltmak için akü kutup başları sökülebilir. Ancak kutup başlarının sökülmesi günümüz araçlarında, araç elektronik sistemlerinde kayıtlı bazı bilgilerin silinmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu işlemi yapıp yapmamaya karar verirken aracın özelliğine göre karar verilmelidir.

Tam kapalı kapak sistemi ile açılabilir buşonlu sistem arasındaki fark nedir?

Tam kapalı kapak sistemi olan aküler, kapak içerisinde yer alan labirent yapı sayesinde sızdırmaya karşı daha dayanıklıdır. Açılabilir buşonlar olmadığı için kullanıcının yanlış müdahale etmesi de mümkün değildir. Ayrıca tam kapalı kapak sistemine sahip aküler, bakım gerektirmeyen özelliğe sahip oldukları için su ilavesine de ihtiyaç duymamaktadırlar.

Akülerin iç yapısında yer alan ızgaralar üretilirken hangi teknolojiler kullanılmaktadır?

Izgaraların üretim yönteminin seçilmesinde kullanılacak ızgara malzemesi ve akünün kullanılacağı şartlar belirleyicidir. Bunlara ek olarak farklı ihtiyaçlar, beklentiler ve tasarımlar sonucu ortaya çeşitli üretim teknolojileri çıkmıştır. Mutlu Akü tarafından, ızgara üretiminde dört çeşit üretim teknolojisi kullanılmaktadır.


Kurşun alaşımlı ızgaralarda farklı sıcaklık koşullarında dayanıklılık artırma ve korozyonu azaltmaya imkân veren Gravity (Döküm) Üretim Teknolojisi tercih edilmektedir. Homojen yapıda sayıca fazla kurşun alaşımlı ızgara üretimi istendiği durumlarda Expanded (Genişletilmiş) Üretim Teknolojisi tercih edilmektedir. Geleneksel döküm yönteminin dezavantajlarını ortadan kaldıran ve seri bir şekilde homojen ızgaralar üretilmesine olanak sağlayan Con-Cast (Sürekli Döküm) Üretim Teknolojileri, belirli tip akülerin üretiminde tercih edilmektedir. Izgara deseninin tasarımında yüksek derece özgürlük sağlaması açısından Punch (Delme) Üretim Teknolojileri gerekli yerlerde tercih edilmektedir.


Üretim teknolojileri detaylı olarak ele alınacak olursa;


Gravity (Döküm) Üretim Teknolojileri


Kurşun alaşımlarında farklı oranda kalsiyum miktarı kullanımı ile akülerin farklı iklim koşullarına uygunluğu arttırılmış ve sıcaklığa dayanıklılığı arttırılarak uzun ömürlü aküler müşteri hizmetine sunulmuştur. Özel patentli Mutlu kalsiyum alaşımı sayesinde ızgara korozyonu özellikle yüksek sıcaklıkta kullanımlarda azaltıldığından, akülere uzun ömür sağlamaktadır.


Ülkemizdeki araçların önemli bir kısmının da yaşlı olduğu göz önünde bulundurularak bunlara uygun geleneksel akü serilerine de devam edilmektedir. Bu ürünler üzerinde de sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.


Expanded (Genleştirilmiş) Üretim Teknolojileri


Mutlu Akü 1999 yılından beri, geleneksel döküm ızgara yönteminin yanında ızgara üretiminde pozitif ve negatif ızgaralar için genleştirilmiş metal (Ex-met) teknolojisini kullanmaktadır. İkinci el piyasası (Aftermarket) için üretilen standart Mutlu starter akülerinin 35Ah - 110Ah arası tüm modellerin ızgaraları bu sistem ile üretilmektedir. Bu yöntemde kurşun alaşım önce bir şerit halinde dökülmekte, haddelendikten sonra kesilerek genişletilerek şerit ızgara haline gelmektedir. Üretilen şerit ızgara aynı hatta sıvanarak, yüksek miktarda ve homojen yapıda plak üretimi yapılmaktadır.


Con-Cast (Sürekli Döküm) Üretim Teknolojileri


Geleneksel kalıp döküm yönteminde üretim kesintili ve tek tek olduğu için üretim miktarı düşmekte ve kesintili üretim sürecinden dolayı üretim sapmaları artmaktadır. Buradan kaynaklanan sorunları azaltmak için Mutlu Akü’ de 2011 yılı itibariyle sürekli-döküm (con-cast) üretim sistemi devreye alınmıştır. Kesintisiz döküm sistemi ile üretimde düşük sapma değerli, homojen ızgara üretimi yapılabilmektedir. Bu sistem ile üretilen negatif ızgaralar, güçlü iç yapıya sahip olan Ağır Hizmet ve süper Ağır Hizmet akülerinde kullanılmaktadır. Ayrıca Mutlu AGM akülerin negatif plakları da bu üretim teknolojisi ile üretilmektedir.


Punch (Delme) Üretim Teknolojileri


Izgara üretim teknolojilerinde gelinen son nokta punch (delme yöntemi) sistemidir. Bu sistemde kurşun alaşımı geniş şerit halinde dökülerek haddelenir. Haddelenmiş şerit, delme makinesinde aşama aşama delinerek ızgara haline getirilir. Burada delme kalıbı istenildiği gibi tasarlanabildiğinden ızgara desen tasarımı istenildiği gibi yapılabilmektedir. Bu sayede ızgara büyümesini azaltıcı ve aktif madde tutunmasını destekleyici özel ızgara desen tasarımları yapılabilmektedir.


Mutlu Akü yapmış olduğu delme sistemi yatırımı sayesinde şu anda bazı özel akü tipleri için bu yöntemle üretim yapmaktadır.

Mutlu markalı ağır ticari araç akülerinde yer alan SFB Series 1, SFB Series 2, SFB Series 3 gibi açıklamalar ne ifade etmektedir? Aralarındaki fark nedir?

Mutlu SFB ağır ticari araç akülerinde üç seri bulunmaktadır. Seri 1, aküler siyah renkli ve standart buşonlu akülerdir. Ağır ve süper ağıt hizmet alternatifleri bulunmaktadır. Seri 2 aküler ise Ağır Hizmet grubunda yer alan, duble kapaklı ve gri renkli akülerdir. Seri 3 grubu ticari aküler de, en dayanıklı SFB aküler olan Süper Ağır Hizmet grubu akülerdir. Daha detaylı bilgiye Mutlu ürün kataloglarından ve web sitesi ürün sayfalarından ulaşabilir.

Kamyonlar ve kamyonetler gibi, aküler için kapalı bir kutusu bulunmayan ticari araçlarda akü yüzeyinin temiz tutulmasının önemi nedir?

Akülerin dış yüzeyinin kirli olması, akünün kendiliğinden deşarjını arttırmaktadır. Akü yüzeyinin temiz tutulması, bu riski ortadan kaldırır ve akülerin kullanım ömrünü uzatır. Bu nedenle araç içerisinde kapalı bir kutu içerisinde yer almayan; dolayısıyla toz, kir vb. dış etkenlerden yeterince korunamayan akülerin belirli aralıklarla temizlenmesi önerilmektedir.

Garanti süresi devam ederken akü ile ilgili sorun yaşanırsa ne yapılmalıdır?

Garanti süresi içerisinde aküyle ilgili herhangi bir sorun yaşanması halinde yetkili servise ulaştırılması adına Mutlu distribütörlerine ya da yetkilendirdikleri satıcılara başvurulmalı ve akü kontrol ettirilmelidir. Servisteki kontrol sonucunda aküde üretim kaynaklı bir arıza olduğu tespit edilirse, garanti kapsamında yenisi ile değiştirilmektedir. Kullanım kaynaklı bir arıza (deşarj, uzun süre beklemeden kaynaklı sülfatlaşma, kırık vb.) olması durumunda ise servis ücreti dahilinde müdahale edilmekte, akü garanti kapsamına girmemektedir.

Garantiden değişen akülerin garanti süresi hangi tarihten itibaren devam etmektedir??

Akülerin garanti süresi satın alma tarihinden itibaren başlamaktadır. Garanti süresi içerisinde , garanti kapsamına giren herhangi bir arıza olması durumunda akü değişimi sağlanmakta ve değişen akünün ilk alınma tarihi garanti süresinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.