Mutlu Gediz Geri Dönüşüm Tesisi

Gediz Geri Dönüşüm Tesisi; Mutlu Akü fabrikasının üretim süreçlerinde ortaya çıkan kurşun esaslı atıklar ile, Türkiye genelinde tüm Mutlu Akü bayilerinden toplanan kurşun esaslı atık akülerin geri dönüştürüldüğü fabrikadır. Antimon izabe ve kurşun konsantre fabrikası olarak 1972 yılında üretime başlayan tesis; 1987 senesinde söz konusu faaliyetlerini sonlandırarak, atık kurşun asit akü geri dönüşüm fabrikası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

11.354 metrekare kapalı alana sahip Mutlu Gediz Geri Dönüşüm Tesisi, toplamda 50.490 metrekarelik bir arazi üzerinde yer almaktadır. Tesisin bulunduğu arazi, Kütahya valiliğince 2020 yılında sanayi alanı olarak tescil edilmiştir. Uygulanan modernleştirme çalışmaları ve geliştirmeler ile yıllık 30.000 ton atık akü geri dönüşüm kapasitesine ulaşan tesis için 2013 yılında ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

Mutlu Akü bayilerinden ve fabrikasından dönüşüm için gelen atıklar, Gediz Geri Dönüşüm Tesisi atık sahasında toplanarak öncelikle ilgili ayrıştırma işlemleri yapılmaktadır. Ayrıştırma sonrasında her materyal kendi yapısına göre kurgulanmış süreçlerden geçirilir ve geri kazanım sağlanır. Gerekli işlemlerden geçen ve saflaştırılan kurşun, ikincil kurşun olarak üretim süreçlerinde değerlendirilebilir. Tekrar kullanıma uygun olmayan atıklar, yetkililerce kabul edilen düzenli depolara gönderilir. Kurşun ve bileşiklerinden arındırılan atık plastikler ise, gıda sektöründe kullanılmaması şartı ile plastik geri dönüşüm firmalarına verilir. Böylece yüksek oranda geri dönüşüm sayesinde, doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanır.