Şikayetleri Ele Alma Politikamız

Şikayet Politikası

Mutlu Akü Kalite Politikasında belirtildiği üzere temel görevimiz müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak üstün ürün ve hizmet kalitesi sunmaktır.  Hedefimiz ise müşteri beklentilerini aşan ve kalitede örnek olarak gösterilecek şirket olmaktır.

Bu hedefe ulaşmanın ancak her türlü müşteri geri bildiriminin etkili ve verimli bir şekilde ele alınmasıyla ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini biliyoruz.

  • Müşterilerimize karşı tüm yasal ve etik yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.
  • Müşteri memnuniyetini sağlamayı en temel amacımız görüyoruz. Bu amaca ulaşmak için müşterilerimizden gelen her türlü geri bildirimi kayıt altına alıyor, değerlendiriyor ve zamanında yanıtlıyoruz.
  • Ürünlerimizden ve süreçlerimizden kaynaklanabilecek şikâyet konularında yapılan inceleme sonuçları çerçevesinde müşterimizin memnuniyetini sağlayacak acil çözümleri en kısa sürede uyguluyoruz.
  • Geribildirimlerden toplanan verileri analiz ederek süreç ve ürünlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.


Bu yolda ilerleyerek müşteri beklentilerini karşılamada örnek olarak gösterilecek şirket olma hedefimize ulaşacağız.

CEO

Şikayetleri Ele Alma Politikamız