Çevre Politikası

MUTLU AKÜ, saygın ve öncü bir marka olarak; sağlık, emniyet ve çevreye (SEÇ) karşı sorumluluklarının farkındadır. İnsan sağlığı, işletmenin güvenliği ve çevrenin korunması hususunda standartlara uymayı hatta aşmayı ilke edinmiştir.

MUTLU AKÜ Çevre Politikasını oluşturan unsurlar:

• Sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) standartlarının doğru anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.
• Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.
• Çalışanlarımıza ve müteahhit çalışanlarına sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) konusunda eğitimler verilecek, ziyaretçiler bilgilendirilecek ve uyarılacaktır.
• Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm riskler belirlenerek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek üzere çalışmalar yapılacaktır.
• Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyecek, ilgili tarafların denetlemesine de açık tutacaktır.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli, temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
• Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskler belirlenecek ve bunları azaltmak için çalışmalar yapılacaktır.
• Firma olarak enerjinin verimli kullanılması ve çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynaklar sağlanacaktır.
• Akü üretim faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, enerjiyi optimum düzeyde kullanmak, kirliliği henüz kaynağında iken önlemek, atıkları minimum seviyeye indirmek için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde atık bertarafı gerçekleştirilecek ve tüm katı, sıvı ve gaz atıklar kontrol altında tutulacaktır.
• Almış olduğu TSE ISO EN 14000, ISO 14001 Çevre Sertifikası’nın gerekliliklerini etkin bir şekilde uygulayacak ve sürekliliğini sağlayacaktır.
• MUTLU AKÜ, sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

Çevre Politikamız